Denne siden er under oppussing

Start HiT inspirerer studenter ved HiT til å se mulighetene som ligger i innovasjon og entreprenørskap.

Innovasjon og entreprenørskap

Start HiT er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på HiT. Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start HiT tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Kom på våre arrangementer for å bli engasjert og inspirert.

Engasjerte medlemmer

Våre medlemmer er superengasjerte og jobber beinhardt for å få innovasjon og entreprenørskap på dagsordenen.

 

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller er du rett og slett superengasjert i entreprenørskap og nyskaping? Ta kontakt!